استوک فوتیج چیست؟ 

یک تدوین گر مجرب و منظم، بانکی از تصاویر و فیلم هایی که از پروژه های مختلف به دست آورده است را طبقه بندی می کند تا در صورت نیاز بعدا به آن مراجعه کند. مگر احتمال دارد بعد از پایان تدوین یک پروژه به فیلم های آن نیاز پیدا کند؟ پاسخ البته مثبت است.
در تولید یک فیلم مستند، کلیپ، گزارش و… گاهی سناریو یا متن نریشن نیازمند تصاویر مرتبطی است که فیلمبرداری نشده است. یا آن که تدوین گر برای جلوگیری از کسل کننده شدن فیلم با استفاده از چند کات تصویری و وارد کردن فیلم های مرتبط، توجه تماشاگر را دوباره به فیلم خود جلب می کند.  

نمونه فوتیج هلیشات هوایی تهران را میتوانید در زیر مشاهده کنید :

اینجاست که کاربرد فوتیج خودش را نشان می دهد. فوتیج به فیلم ها و تصاویری می گویند که تدوین گر برای پر کردن خلا های فیلم از آن استفاده می کند. فیلمبردارانی که در حال ضبط فیلم اند عموما به آن راش یا فیلم های اینسرتی(insert) می گویند. 

میدونی کتابخانه های تصویری چیه؟

کاربرد فوتیج

اگر در یک پروژه حرفه ای درگیر شده باشید متوجه ارزش حیاتی ای که گاهی یک فریم فوتیج مرتبط میتواند در فیلم ایفا کند شده اید. در پاره ای از موارد نیز فیلم به طور کامل بر پایه تصاویر آرشیو ساخته می شود. برای مثال کلیه گزارش های تاریخی مبتنی بر تصاویر آرشیوی است. برد با کسی است که دسترسی بیشتری به آرشیو و تنوع تصاویر داشته باشد. اینجا فرق بین تدوین گر و آرشیومن مجرب با تازه کار مشخص می شود. والاویدسعی کرده است با گردآوری آرشیوی از موضوعات مختلف که در ایران عزیز و زیبا وجود دارد، به فعالین رسانه ای کمک کند تا به اثر بخشی آثار تولیدی خود بیافزایند. شما می توانید با جستجوی کلمه مورد نظر یا عبارات مشابه در والاوید، فوتیج و مجموعه آرشیوی مرتبط را پیدا کنید.

لازم به ذکر است که والاوید با بیش از ۱۰ هزار قطعه فوتیج به سرعت در حال تکمیل و انتشار محتوای تصویری خود است. از این حیث است که والاوید، بزرگترین کتابخانه تصویری ایران نام گرفته است.
از فیلمبرداران و تدوینگرانی که تمایل دارند با عرضه آرشیو خود در این مسیر با اهالی والاوید هم قدم بشوند میتوانند با ارسال ایمیل بهValavid_official@yahoo.com  از شرایط و مزایای بارگذاری فیلم هایشان در والاوید مطلع شوند.
همراه با ما، ایران را از دریچه نگاه والاوید تماشا کنید.

ایران را در نگاه والاوید تماشا کنید.