22بهمن، روز ملی ایران:

در بسیاری از ملل مختلف و در هرگوشه ای ازاین جهان رخ دادهای تاریخی بسیاری روی داده است که شماری از آن ها در تعیین سرنوشت یک کشور و یک ملت نقش به سزایی داشته اند.
معمولاً چنین رخدادهایی که سبب دگرگونی ملتی شده اند با عنوان (انقلاب) شناخته می شوند چراکه جنبشی همگانی را به تصویر می‌کشند و عقاید یک ملت یکپارچه را بازتاب می کنند.
کشور ایران نیز چنین جنبشی را تجربه کرده است که بازتاب یک انقلاب همگانی در سراسر این کشور را نشان می‌دهد و همچنان هر ساله به آن پرداخته می شود و بیانگر این است که چه تاریخ و جانفشانی هایی در پس آن نهفته شده است. این رویداد که هرساله به آن پرداخته می شود (22بهمن) نیز نام دارد که دهه ها تاریخ را در خود نهفته است. 

22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

روز پیروزی انقلاب اسلامی:

ازهفدهم تا 22 بهمن سال1357 ایران شاهد یکی از دوره های استثنایی تاریخ سیاسی جهان بود. دراین دوران دو دولت دریک مرکز و بدون هیچ مرزبندی مواجه بودند. دولتی که پشتوانه وعامل مشروعیت خود را از دست داده و از قدرت نظامی محروم گشته و با انقلابی عظیم روبه رو بود؛ و دولتی دیگر متکی به رهبری انقلاب توده های میلیونی مردم که به جای قدرت نظامی تنها به ارتش و اتحاد مردم وابستگی داشت. با وسعت یافتن دامنه های انقلاب، قرار بر این شد که سران ارتش پهلوی دست بر کودتا زده و با به دست گرفتن قدرت انقلاب مردمی را سرکوب کنند و به
این سبب از ساعت چهار بعد از ظهر 21 بهمن 1357، حکومت نظامی اعلام شد. پس از اعلام حکومت نظامی، روح الله خمینی رهبر انقلابیون به مردم اعلام کرد که مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند، مردم نیز همچنان به یورش و تظاهرات به مراکز دولتی، نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکز با اندک درگیری و مقاومت به دست مردم تسخیرشد. این درگیری ها تا روز بعد نیز ادامه داشت و تمام گروه مردم از جمله پیر و جوان برای تحقق انقلاب و دگرگونی حکومت هرآنچه را که در توان داشتند در صحنه ی عمل به تصویرکشیدند. در آن روز نه تنها در تهران بلکه در تمام شهرها تلاش برای پیروزی و رسیدن به هدف انقلاب اسلامی در جریان بود. 

فوتیج آرشیوی از حضور مردم در خیابان ها در دوران وقوع انقلاب اسلامی :

 دانلود این ویدئو فوتیج 

زمانی که خبر حرکت نیروهای نظامی از شهرهای مختلف به سمت تهران برای سرکوب تظاهرات مردم به گوش مردم رسید، مردم با ایجاد مانع و بستن راه نظامیان و در نتیجه ی درگیری با آن ها سرانجام توانستند که برتری خود را نشان دهند و در نتیجه ارتش اعلام بی طرفی کرد. سرانجام در روز 22بمن سال 1357 تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری روح الله خمینی به نقطه ی عطف خود رسید و به سبب مبارزات و یکپارچگی ملت حکومت جمهوری اسلامی تاسیس شد.

دعوت شدی درباره ی انقلاب سفید شاه بخونی

وقایع 22 بهمن:

در روز 22 بهمن وقایعی به وقوع پیوستند که همگی زمینه ساز یک رخداد بزرگ شد. در روز 22 بهمن به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، مجلسین سنا، شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری وساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم درآمدند و همچنین پادگان باغشاه، دانشکده افسری، زندان جمشیدیه، پادگان عشرت آباد و پادگان عباس آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند وآخرین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود؛ همچنین در ساعت 10 بامداد روز 22 بهمن شورای فرماندهان نیروهای مسلح در ستاد مشترک تشکیل گردید. پس از گزارش فرماندهان نیروها از وضعیت موجود بحث پیرامون همبستگی ارتش با مردم آغازشد؛ اکثراً موافقت خود را اعلام نمودند و سرانجام اعلامیه ای مبنی بر بی طرفی ارتش تهیه و امضاء شد. پس از تنظیم شورای عالی ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شوارای عالی ارتش دراختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد؛ لحظه ای بعد نیروهای انقلاب محوطه ی صدا و سیما را تصرف نمودند و خبر سقوط حکومت پهلوی از صدا وسیما اعلام شد. 

 دعوت شدی درباره ی استوک فوتیج بخونی

22بهمن حادثه ای مهم و حیرت انگیز :

دردوران معاصر، روز 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و حادثه ای مهم و حیرت آور برای جهانیان است. این حادثه ی بزرگ قرن، ازیک سو معادلات سیاسی استکبار را در ادامه ی سیاست سلطه و تقسیم استعماری جهان برهم زد و در کشور ایران، کشوری که از نظر موقعیت منطقه ای و اقتصادی بسیار برای قدرت های بزرگ و استعماری حائز اهمیت بود، تحولی سیاسی-مردمی و عظیم به جود آورد و یک بار دیگر اسلام به عنوان یک قدرت در ایران مطرح شد. 

ارزش و اهمیت راهپیمایی 22 بهمن:

تظاهرات و راهپیمایی مردم نمادی از پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است. اهمیت حضور مردم در آن زمان آشکارمی شود که به آن باور اعتقاد داشته باشند. در این میان راهپیمایی 22 بهمن از جمله مهم ترین راهپیمایی هایی است که در کشور سالانه برگزار شده و برگزاری آن با شکوه و عظمتی که به همراه دارد حاوی پیام های مهمی است از جمله: نشانه ی زنده بودن انقلاب اسلامی علیرغم فاصله گرفتن از سال 57 می باشد، درحالی که کمتر انقلابی درجهان پس ازگذشت سال ها اینگونه زنده و بالنده می ماند و همچنین نشانه ی پیوند انقلاب اسلامی با مردم و همراهی آنان پس از گذشت چند دهه از روز پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد. این راهپیمایی بیانگر انسجام و ایستادگی مردم ایران دربرابرتمام سختی ها و مشکلاتی است که برای رسیدن به این هدف متحمل شده اند. 

 در ادامه ویدئویی از راهپیمایی مردم تهران در روز 22 بهمن را مشاهده میکنید:

آنچه که مسلم و حقیقت است این موضوع است که هر تحول و انقلابی ک در هر گوشه ای ازجهان رخ می‌دهد نیازمند اتحاد و همبستگی مردم آن ملت برای تداوم یک انقلاب است چرا که این مردم هستند که با تلاش ها و متحمل شدن سختی ها باورهای یک انقلاب را می‌سازند و آن را استوار می‌کنند، انقلاب اسلامی ایران نیز بر همین اصل استوار و پایدار است.
دوران انقلاب اسلامی ایران و رویداد های آن زمان را میتوانید در والاوید ببینید. 

تماشای رویداد های 22 بهمن در والاوید