بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

وبلاگ


13 فروردین روز طبیعت (سیزده بدر) در ایران

13 فروردین روز طبیعت (سیزده بدر) در ایران

سیزده بدر، سیزدهمین روز فروردین ماه است که ما آن را با عنوان (روزطبیعت) می‌شناسیم و هرساله به عنوان آخرین روز تعطیلات نوروز این روز را به پا می‌داریم و سعی بر آن داریم که لحظه ای شاد و تاریخی در آن روز رقم بخورد.

ششم فروردین زادروز آشو زرتشت

ششم فروردین زادروز آشو زرتشت

گاهشماری ایرانی در طول تاریخ شاهد بسیاری از تغییرات و تحولات بوده است. ششم فروردین زادروز زرتشت، تنها پیامبری است که از میان آرین ها برخاست و کردارنیک، پندارنیک وگفتارنیک را ندا داد.

تحولات نگاهداشت (تقویم) ایرانیان

تحولات نگاهداشت (تقویم) ایرانیان

نگاهداشت و به حساب اوردن روزها،ماه ها و سال ها از اهم نیاز های بشریت تا کنون بوده است. چراکه انسان با استفاده از ان گذشت زمان و ظهور چرخه ای تازه از زندگی را درک و احساس می کند. با استفاده از شمارش،آن زمان را به خاطر می سپارد و خاطرات نیکی را که در ان روز به دست آورده ثبت می کند و برای تکرار دوباره ی ان انظار می کشد و لحظه شماری می کند.