بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

دین و مذهب ایرانیان


ششم فروردین زادروز آشو زرتشت

ششم فروردین زادروز آشو زرتشت

گاهشماری ایرانی در طول تاریخ شاهد بسیاری از تغییرات و تحولات بوده است. ششم فروردین زادروز زرتشت، تنها پیامبری است که از میان آرین ها برخاست و کردارنیک، پندارنیک وگفتارنیک را ندا داد.

تحولات نگاهداشت (تقویم) ایرانیان

تحولات نگاهداشت (تقویم) ایرانیان

نگاهداشت و به حساب اوردن روزها،ماه ها و سال ها از اهم نیاز های بشریت تا کنون بوده است. چراکه انسان با استفاده از ان گذشت زمان و ظهور چرخه ای تازه از زندگی را درک و احساس می کند. با استفاده از شمارش،آن زمان را به خاطر می سپارد و خاطرات نیکی را که در ان روز به دست آورده ثبت می کند و برای تکرار دوباره ی ان انظار می کشد و لحظه شماری می کند.

امام حسین (ع) و واقعه ی عاشورا

امام حسین (ع) و واقعه ی عاشورا

حسین بن علی برای ایرانیان نماد مبارزه تا آخرین قطره خون در دنیای آلوده به ظلم و ناعدالتی است. واقعه عاشورا که در آن امام حسین و یارانش در برابر حکومت ظالم زمان، یزید فرزند معاویه قیلم کرده است و زیر بار زورگویی وی نمی رود.