بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

ایران شناسی


انواع صنایع دستی ایرانی

انواع صنایع دستی ایرانی

هویت هر کشوری را می­توان در لا به لای فرهنگ و تاریخ آن تمدن کهن یافت. این هویت بخشی از یک داستان باستانی از ارتباطات هنر و تمدن انسان های آن منطقه را بیان می­کند. ایران با دارا بودن تمدنی فاخر و بسیار عمیق، یکی از پایه گذاران تمدن فرهنگی و تاریخی در میان تمام کشورهای دنیا محسوب می­گردد.

شهرستان خلخال، یک مقصد فوق‌العاده برای سفر

شهرستان خلخال، یک مقصد فوق‌العاده برای سفر

خلخال، پایتخت فرهنگ و ادب آذربایجان. کمی فراتر از زیبایی‌های طبیعی منطقه پیش می‌رویم و پیشینه این شهرستان را با هم مرور می‌کنیم. در قدیم از آن به عنوان دومین قلمرو بزرگ منطقه‌ی آذربایجان شناخته می‌شد