بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

اربعین حسینی

تاریخچه پیاده روی اربعین

/post-6

زوار اربعین از بصره و ناصریه و نجف و دیگر کانون های شیعی عراق مسیر را  آغاز می‌کنند؛ اما عمدتا مسیر را از نجف شروع می کنند.