بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

ایران

فوتیج ایران

/%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

مسئله ی مهمی که امروزه ممکن هست ذهن هر فیلمسازی را به خود مشغول کند این سوال است: فوتیج ایران از کجا تهیه کنیم؟


امام حسین (ع) و واقعه ی عاشورا

/emam-hosein

حسین بن علی برای ایرانیان نماد مبارزه تا آخرین قطره خون در دنیای آلوده به ظلم و ناعدالتی است. واقعه عاشورا که در آن امام حسین و یارانش در برابر حکومت ظالم زمان، یزید فرزند معاویه قیلم کرده است و زیر بار زورگویی وی نمی رود.