بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

تهران

میدان آزادی

/azadi-square

میدان آزادی، بزرگترین میدان پایتخت است که نماد زیبا و کهن تهران را در دل خودش جای داده است.