بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

توران پشت

معرفی روستای توران پشت و تاریخ آن

/post-4

اگر به هزار سال پیش بازگردیم و آنقدر خوش شانس باشیم که با یک جغرافی دان مسلمان، فردی مثل ابن بلخی دیدار کنیم