بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

جشن تیرگان

13 فروردین روز طبیعت (سیزده بدر) در ایران

/13-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

سیزده بدر، سیزدهمین روز فروردین ماه است که ما آن را با عنوان (روزطبیعت) می‌شناسیم و هرساله به عنوان آخرین روز تعطیلات نوروز این روز را به پا می‌داریم و سعی بر آن داریم که لحظه ای شاد و تاریخی در آن روز رقم بخورد.