بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

شخصیت ها

حافظ شاعر قرن هشتم

/hafez

از مشهورترین شعرای ایرانی می توان به خواجه حافظ شیرازی ملقب به «لسان الغیب» اشاره کرد. او بزرگترین غزل سرای پارسی زبان است که در قرن هشتم هجری قمری می‌زیست.