بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

فرهنگ ایرانیان

ضرب المثل های ایرانی

/zarbolmasal

ضرب المثل،‌ سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه­ای عبرت آمیز یا گفتاری نکته آموز اشاره می­کند و جای توضیح بیشتر را می­گیرد. ضرب المثل سخن برجسته، واضح و پند آمیزی است که میان مردم رایج است.