بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

فوتیج

فوتیج ایران

/%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

مسئله ی مهمی که امروزه ممکن هست ذهن هر فیلمسازی را به خود مشغول کند این سوال است: فوتیج ایران از کجا تهیه کنیم؟


استوک فوتیج چیست؟

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AC-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

استوک فوتیج به فیلم ها و تصاویری می گویند که تدوین گر برای پر کردن خلا های فیلم از آن استفاده می کند. فیلمبرداران به آن راش یا (insert) میگویند.در این مقاله درباره ی فوتیج یا همون فیلم خام میخوانید با ما همراه باشید.