بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

مقصد های رویایی

شهرستان خلخال، یک مقصد فوق‌العاده برای سفر

/post-3

خلخال، پایتخت فرهنگ و ادب آذربایجان. کمی فراتر از زیبایی‌های طبیعی منطقه پیش می‌رویم و پیشینه این شهرستان را با هم مرور می‌کنیم. در قدیم از آن به عنوان دومین قلمرو بزرگ منطقه‌ی آذربایجان شناخته می‌شد