بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

نوروز

16 فوتیج با موضوع عید نوروز

/16-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2

16ویدئو فوتیج با کیفیت و متنوع با موضوع عید نوروز، سفره هفت سین، خانواده، تفریح سیزده بدر، عید نوروز در دوران حکومت پهلوی و ...


هفده فروردین، جشن سروش (سروشگان)

/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86

هفدهمین روز ازهرماه در گاهشماری ایران باستان (سروش) نام دارد. هفدهم فروردین نخستین روز سروش سال، هنگام جشن (سروشگان) یا جشن (هفده روز) از جشن های باستانی و قدیمی ایرانیان است.


13 فروردین روز طبیعت (سیزده بدر) در ایران

/13-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

سیزده بدر، سیزدهمین روز فروردین ماه است که ما آن را با عنوان (روزطبیعت) می‌شناسیم و هرساله به عنوان آخرین روز تعطیلات نوروز این روز را به پا می‌داریم و سعی بر آن داریم که لحظه ای شاد و تاریخی در آن روز رقم بخورد.


ششم فروردین زادروز آشو زرتشت

/%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B4%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA

گاهشماری ایرانی در طول تاریخ شاهد بسیاری از تغییرات و تحولات بوده است. ششم فروردین زادروز زرتشت، تنها پیامبری است که از میان آرین ها برخاست و کردارنیک، پندارنیک وگفتارنیک را ندا داد.


پیشینه و برگزاری نوروز در ایران باستان

/norouz

نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت این روز را روز نو نام نهادند. جشنی که از دیرباز تا کنون با نام نوروز یاد و برگزار می شود و بدون شک همواره مهم ترین جشن دینی و ملی ایرانیان بوده است.