بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

والاوید

چه کادربندی هایی در عکاسی داریم؟

/anvae-nama-dar-akasi

یک آدم دو پا را تصور کنید که در یک موقعیت یا صحنه قرار گرفته. حالا قدم به قدم از نمای بسیار دور یا اکستریم لانگ شات (ELS) به سمت نمای بسیار بسته یا اکستریم کلوز آپ (ECU) حرکت می کنیم.