بلاگ فروشگاه استوک فوتیج والاوید

22 بهمن

22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

/22bahman

در بسیاری از ملل مختلف و در هرگوشه ای ازاین جهان رخ دادهای تاریخی بسیاری روی داده است که شماری از آن ها در تعیین سرنوشت یک کشور و یک ملت نقش به سزایی داشته اند.